ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο στρατηγικός στόχος της ΣΒΑΑ είναι να αποτελέσει η Αλεξανδρούπολη «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» ώστε να αυξηθούν οι ροές Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών στο Δήμο.

Η επίτευξη της στρατηγικής θα υλοποιηθεί μέσα από 5 άξονες παρεμβάσεων που έχουν ως στόχο να καταστήσουν την πόλη φιλική στους κατοίκους και τους επισκέπτες, φιλόξενη στους τουρίστες, ανταγωνιστική ως προορισμό, με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλες τις ομάδες πληθυσμού.

ΣΤΟΧΟΙ

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη λειτουργία του κεντρικού πυρήνα της πόλης ως κινητήριας δύναμης στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου

Αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης εγκαταλελειμμένων αστικών ζωνών στις πολεοδομικές υπο-ενότητες λιμένα και παραλίας

Άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κοινωφελών δράσεων απασχόλησης, βελτίωσης ικανοτήτων και πολιτισμού

Προώθηση εφαρμογών καινοτομίας και ΤΠΕ στο αστικό περιβάλλον

ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαμόρφωση Χώρου Παραλίας

Ανάπλαση Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Ανάδειξη αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι

Επέκταση Ποδηλατόδρομου και Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης

Αστική & αρχιτεκτονική αποκατάσταση

Αστικός εξοπλισμός κοινόχρηστων χώρων

Κατάρτιση εργαζομένων για την ανάπτυξη τουριστικής συνείδησης

Κατάρτιση, συμβουλευτική και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Δομή υποστήριξης επιχειρήσεων

Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό

Ψηφιακός τουριστικός οδηγός

Βελτίωση υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του τουριστικού τομέα

Μενού
Skip to content